صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۴۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۴۶,۵۴۷,۵۹۲,۷۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۶,۵۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۶,۵۴۸
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱,۰۴۶,۵۴۸ ۱,۰۴۶,۵۴۸ ۱,۰۴۶,۵۴۸ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۵۴۷,۵۹۲,۷۰۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱,۰۴۶,۴۸۹ ۱,۰۴۶,۴۸۹ ۱,۰۴۶,۴۸۹ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۴۸۸,۶۶۱,۹۰۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱,۰۴۶,۴۳۰ ۱,۰۴۶,۴۳۰ ۱,۰۴۶,۴۳۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۴۲۹,۸۳۸,۵۶۶
  ۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱,۰۴۶,۳۷۱ ۱,۰۴۶,۳۷۱ ۱,۰۴۶,۳۷۱ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۳۷۱,۱۲۲,۵۲۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱,۰۴۶,۳۱۳ ۱,۰۴۶,۳۱۳ ۱,۰۴۶,۳۱۳ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۳۱۲,۵۱۳,۶۲۰
  ۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۱,۰۴۶,۲۵۴ ۱,۰۴۶,۲۵۴ ۱,۰۴۶,۲۵۴ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۲۵۴,۰۱۱,۶۹۲
  ۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۱,۰۴۶,۱۹۶ ۱,۰۴۶,۱۹۶ ۱,۰۴۶,۱۹۶ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۱۹۵,۶۱۶,۵۷۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱,۰۴۶,۱۳۷ ۱,۰۴۶,۱۳۷ ۱,۰۴۶,۱۳۷ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۱۳۷,۳۲۸,۱۱۶
  ۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ۱,۰۴۶,۰۷۹ ۱,۰۴۶,۰۷۹ ۱,۰۴۶,۰۷۹ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۷۹,۱۴۶,۱۴۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۱,۰۴۶,۰۲۱ ۱,۰۴۶,۰۲۱ ۱,۰۴۶,۰۲۱ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۰۲۱,۰۷۰,۵۱۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱,۰۴۵,۹۶۳ ۱,۰۴۵,۹۶۳ ۱,۰۴۵,۹۶۳ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۹۶۳,۱۰۱,۰۵۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱,۰۴۵,۹۰۵ ۱,۰۴۵,۹۰۵ ۱,۰۴۵,۹۰۵ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۹۰۵,۲۳۷,۶۰۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ۱,۰۴۵,۸۴۷ ۱,۰۴۵,۸۴۷ ۱,۰۴۵,۸۴۷ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۸۴۷,۴۸۰,۰۰۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۱,۰۴۵,۷۹۰ ۱,۰۴۵,۷۹۰ ۱,۰۴۵,۷۹۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۷۸۹,۸۲۸,۰۹۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱,۰۴۵,۷۳۲ ۱,۰۴۵,۷۳۲ ۱,۰۴۵,۷۳۲ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۷۳۲,۲۸۱,۷۳۳
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱,۰۴۵,۶۷۵ ۱,۰۴۵,۶۷۵ ۱,۰۴۵,۶۷۵ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۶۷۴,۸۴۰,۷۴۴
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۱,۰۴۵,۶۱۸ ۱,۰۴۵,۶۱۸ ۱,۰۴۵,۶۱۸ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۶۱۷,۵۰۴,۹۷۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱,۰۴۵,۵۶۰ ۱,۰۴۵,۵۶۰ ۱,۰۴۵,۵۶۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۵۶۰,۲۷۴,۲۶۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۱,۰۴۵,۵۰۴ ۱,۰۴۵,۵۰۴ ۱,۰۴۵,۵۰۴ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۵۰۳,۹۷۵,۱۲۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۱,۰۴۵,۴۴۶ ۱,۰۴۵,۴۴۶ ۱,۰۴۵,۴۴۶ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۴۴۶,۱۲۷,۴۰۰
  مشاهده همه