صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۰
مدیر سرمایه‌گذاری

 

ردیف

نام اعضای کمیته سرمایه گذاری

دانلود رزومه

1

احمدعلی فرهودی

رزومه

2

عرفان لاجوردی

رزومه

3

پرهام اصلانی

رزومه

4

اردشیر ظهرابی علی آبادی

رزومه